Kültürel Turlar

Aytölye; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, bilimsel ve sanatsal düşünme biçimini benimseyen, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Atölye programında, atölyede üretim yapmanın yanı sıra, çocukların bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlamak amacıyla seyahatler de yer almaktadır. Aytölye’de gözlem yapmak, doğaya çıkmak, kimi zaman bir müzede bir yapıt karşısında çalışmak, kimi zaman da bir Bilim Merkezinde teknolojiyi keşfetmek için çeşitli “Kültürel Turlar” organize edilmektedir. Bu bölümde, Fabrika, Gözlem Evi, Sabancı Müzesi, Ayasofya gibi daha önce gerçekleştirilmiş turların görselleri yer almaktadır.

Ayasofya Ziyareti
İstanbul Modern
Sabancı Müzesi

Beypazarı

Aytölye Sergi Açılışı

Hacettepe

Sergi Turu

Fabrika

Ters Ev

Eymir

Düşler Oyunlar Sergisi Cer Modern

Ali Kuscu Gözlem Evi

Konser Türk Japon Vakfı